Sverige bistår med 20 miljoner till Västra Balkan

Spread the love

Pressmeddelande
7 december 2009
Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet: Sverige bistår med 20 miljoner till Västra Balkan att övervinna den ekonomiska krisen

Den globala ekonomiska krisen har haft effekt på länderna på Västra Balkan. Dessa länder, som drabbats av ekonomisk recession, står inför utmaningen att kombinera nödvändiga budgetnedskärningar med den fortsatta reformprocessen för att möta kriterier som EU uppställer för medlemskap i Europeiska unionen.

Dessa, och andra frågor kommer att belysas och diskuteras vid en konferens i Bryssel den 9 december som utrikesminister Carl Bildt och kommissionär Olli Rehn leder.

Konferensen sker i samarbete med regionens samarbetsorgan Regional Cooperation Council som kommer att visa hur förstärkt regionalt samarbete kan tjäna som en hävstång för regionens anpassning till EU och påskynda integrationsprocessen med EU.

Ministrar, experter från regionen och fristående tankesmedjor kommer att analysera läget och peka på möjligheter att övervinna krisen. Representanter från de internationella finansiella institutionerna kommer också att bidra till debatten liksom företrädare för EU-kommissionen.

I samband med konferensen kommer utrikesminister Carl Bildt att tillsammans med de deltagande institutionerna underteckna Western Balkans Investment Framework (WBIF).

Under WBIF samlas olika former av finansiellt stöd till Västra Balkan och tanken är att gåvomedel ska utgöra delfinansiering till de omfattande investeringar som i övrigt lånefinansieras av institutionerna som deltar i ramverket. Projekt som främjar regional integration prioriteras i WBIF. Verksamheten omfattar projekt inom sektorerna infrastruktur, energi, miljö och sociala sektorer i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den före detta jugoslaviska republiken Makedonien (fYROM) , Montenegro, Serbien och Kosovo.

Sverige kommer att till WBIF bidra med 20 miljoner kronor för år 2009.

Bakom WBIF står Europeiska Kommissionen, Europeiska Investeringsbanken, Europeiska utvecklingsbanken och Europarådets utvecklingsbank.