[svenska]Tema modersmål.[/svenska][srpski]Tema maternji jezik.[/srpski]

Spread the love

[svenska] VÄLKOMMEN till SERBISKA HEMSIDAN
http://www.modersmal.net/serbiska/index.php/styrdokument
Denna sida är till för alla som arbetar med
modersmålsundervisning eller berörs av den och alla andra som är intresserade av ämnet.
Vi vill att vi alla ska kunna mötas i detta rum för att:
• få information
• utbyta tankar, idéer och erfarenheter
• skapa ett forum för diskussioner och kontaktmöjligheter
Hemsidan innehåller tips och idéer kring modersmålsundervisning, undervisningsmaterial samt länkar till serbiska hemsidor. Samarbetet med den Serbiska skolor och länkarna till deras utbildningsprogram kommer att utgöra en viktigt inslag i denna hemsida.Vi hoppas att så många som möjligt får användning av denna hemsida och att många bidrar till dess utveckling med sina kunskaper, erfarenheter, idéer.
Läs mer på: http://www.modersmal.net/serbiska/index.php/styrdokument

[/svenska] [srpski]

Ova veb­ stranica je formirana kao pomoć onima koji rade u ustanovama dečje zaštite kao i po školama ali i svi ostali posetioci su dobrodošli.Različite Teme na maternjem jeziku sadrže informacije i alat za komunikaciju. Ove stranice se vode od strane aktivnih nastavnika maternjeg jezika. Ambicija je da se one istaknu dobrim pedagoškim resursom.
Ova Tema je napisana na još 24 jezika. Rad na još šest jezika je u toku. Mi stremimo da razvijemo pomoć za obrazovanje na daljinu, kao i da proširimo internacionalne kontakte. Temi ”Maternji jezik” je dodeljeno u novembru 2003 godine nagrada za ”The Best Global Website Award”.

Tema Maternji jezik – izgradnja –radno mesto

Ova mesta sa Temom sa različitim jezicima su kao i sve ostale veb-stranice pod stalnim vrednovanjem, procenjivanjem kao i razvojem. Možeš rado da doprineseš sa tvojim pogledima na to što se već nalazi napisano ili što bi trebalo da se nalazi na ovim stranicama.
Mi težimo da informacije budu korektne i aktuelne. Ukoliko utvrdimo da postoje greške odmah i rado ćemo ih ispraviti.
Linkovi

Na ovim stranicama pored svog proizvodnog materijala dajemo i linkove za spoljne veb-stranice. Ako ove veb-stranice nemaju svetlo plavu traku sa naslovom Tema modersmål (tema maternji jezik) na gornjem delu stranice onda se nalazite na spoljnoj veb-stranici. Te veb-stranice su radne grupe izabrale kao upotrebljive za nastavnike maternjeg jezika kao i za nastavu maternjeg jezika.
koja je linkovana za Temu Maternji jezik neodgovarajuća ili mislite da ne bi trebala da se upotrebi u nastavi i u školskim aktivnostima, molimo Vas da nas obavestite o tome.

Preuzeto sa: http://www.modersmal.net/serbiska/index.php/om-tema-modersmal
[/srpski]