Ungdomsstyrelsens samrådskonferens med etniska organisationer den 9 maj 2009

Spread the love


Den 9 maj 2009 hade Ungdomsstyrelsen anordnat en Samrådskonferens med etniska organisationer. Serbernas Riksförbundets representanter var på plats att höra om nyheterna Ungdomsstyrelsen hade på agenda.

Fredrik Wikström, enhetschef på EOS presenterade Ungdomsstyrelsens uppdrag och nya arbetssätt utifrån regeringens nya direktiv.

Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens Generaldirektör, berättade mer detaljerat om Ungdomsstyrelsens uppdrag, visioner och ansvar för stöd till ideella organisationer.


Handläggare Maria Sundbom Ressaissi, förklarade och presenterade aktuell information och dialog kring statsbidraget m.m.

Ungdomsstyrelsens projektledare David Hallal presenterade satsningen Dialog värdegrund och Urbandialog 2009.


Mustafa Assadpoor och Tania Amirgolabbie från Iranska flyktingarnas riksorganisation berättade om ett projekt som rör ungdomars samhällsengagemang och betydelsen av föräldrarnas stöd. Jorge Alvarez Serrano från Bolivianska riksförbundet berättade om sitt kulturarbete. Ahmet Bella från Albanska föreningars Union i Sverige delade med sig av erfarenheter från sin breda kulturverksamhet.

SIOS representanter Amadeu Batel och Dragan Romcevic berättade om Kulturutredningen och de etniska organisationernas möjligheter inom den nya kulturpolitiken.


Det var ett mycket informationsrikt och levande möte där många intressanta och nya tankar framfördes, samt några nya och kanske fruktbara kontakter skapades bland deltagarna.