Vaccination mot svininfluensan inleds för barn och ungdomar

Spread the love

Pressinformation från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning vid Stockholms läns landsting 2009-10-29

Vaccination mot svininfluensan inleds för barn och ungdomar

– riskgruppernas förtursperiod förlängs

Hittills har ca 136 000 personer, de flesta i de så kallade riskgrupperna, fått sina första vaccindoser i Stockholms län. Nu förlänger Stockholms läns landsting perioden då riskgrupperna har förtur till vaccinet mot svininfluensan med minst en vecka. Parallellt förbereder sig nu också skolhälsovården och barnavårdscentralerna på att starta vaccinationen av barn och ungdomar i Stockholms län.

Den nya tidplanen innebär att det vaccin som kommer i början av vecka 45 erbjuds riskgrupper via bland andra vårdcentraler samt barn och ungdomar via BVC och skolhälsovården. Det innebär att vaccinationen av allmänheten inleds i och med att barn och ungdomar som inte tillhör riskgrupper kan börja få sitt vaccin efter höstlovet. Vaccinationen av länets barn och ungdomar beräknas ta omkring tre veckor.

Vaccinationen i Stockholm har fått en flygande start. Sedan programmet sattes igång för två veckor sedan har ca 136 000 personer fått sin första dos av influensavaccinet Pandemrix. Som ett exempel kan nämnas att 8 000 gravida redan är vaccinerade, det är närmare hälften av de 17 000 kvinnor som är inskrivna vid länets mödravårdcentraler.

– Det känns bra att vi nu kan börja vaccinationen av alla barn och ungdomar. Man ska komma ihåg att vi med vaccinet faktiskt har möjlighet att hjälpa stockholmare att undvika bli sjuka och några kan undvika mycket svår sjukdom, säger Henrik Almkvist, chefläkare och ordförande för styrgruppen
för vaccination.

Smittskyddsläkarens beslut – pressmeddelandet.

För mer information
Hanna Holmquist Karlsson, presschef Hälso- och sjukvårdsnämndens
förvaltning Tfn 08-123 131 48