Vill du bli hälsokommunikatör?

Spread the love

Inom Stockholms läns landsting undersöker vi möjligheten att utveckla yrket hälsokommunikatör. Vi kommer att behöva rekrytera personal för vidareutbildning, framför allt i folkhälsoarbete. Hälsokommunikatörer arbetar med sin egen språkgrupp i nära anslutning till både primärvården och flyktingmottagandet.

* Har du erfarenhet och kunskap av hälso- och sjukvården i andra länder?
* Talar du arabiska, somaliska, bosniska/kroatiska/serbiska, mm?
* Har du även erfarenhet och kunskap av hälso- och sjukvården i Sverige?
* Är du arbetsförmedlare, handläggare, föreningsledare, mm?

VI BJUDER TILL EN INFORMATIONSDAG OM DET NYA YRKET HÄLSOKOMMUNIKATÖR
Måndagen den 1 juni 2009
Kl 11:00 – 15:00
HSN-förvaltningen
Hantverkargatan 11B, Stockholm, Sal Mästaren

Lätt lunch kommer att serveras

Anmälan till:
marcela.bravo-landstrom@sll.se senast 25/5 -09
Projekt Regional Samverkan för Integration (ReSa)