Zašto je folklor bitan za razvoj dece? Škola folklora Nikola Tesla Haninge

Spread the love

Da, i psihički i fizički jer nadmašuju onu osnovnu potrebu za aktivnošću deteta i kretanjem tako sto obuhvataju sve oblike kretanja. Najpre hod, pa trčanje i skokove, samim tim daju nemerljivo bitan fizički razvoj deteta. Igranjem narodnih igara kroz različit spektar koreografija, kombinovanje sa narodnom nošnjom i kratkim intervalima u oblačenju istih telo deteta se razvija i veoma se poboljšava korišćenje i slabijih ekstremiteta. Sve to doprinosi razvoju koordinacije, tehnike pokreta deteta, a omogućava i sticanje brzine, snage, istrajnosti, spretnosti i izdržljivosti. Narodne igre sprečavaju loše držanje tela.
Dečje igranje je pored kretanja i sredstvo za razvijanje karakternih osobina. Posebno se odnosi na snalažljivost, smelost i upornost. Igrajući dete postaje snalažljivije, stiče potrebnu brzinu i koordinaciju pokreta, ritmičko izražavanje uz muziku, a javno nastup daje važnost detetovoj ličnosti. Ujedno razvija se kolektivni duh i disciplina koja u kombinaciji sa učenjem kulture i tradicije svog i drugih naroda daje kvalitativno napredovanje u psihičkom razvoju deteta.

Nikola Tesla Haninge – Facebook – kliknite ovde!