Završena Skupština Organizacije žena Saveza Srba u Švedskoj

Spread the love

Skupstina OZ 2011

19. marta završena je Skupština Organizacije žena.

Za radno predsedništvo Skupštine izabrane su Slobodanka Vukotić koja je vodila Skupštinu, Slavica Slijepčević kao sekretar i Ivana Tasić kao zapisničar.

Skupštinu je otvorila predsednica OŽ Brankica Pušac, pozdravivši delegate i poželevši im uspešan rad na Skupštini.
Skupština je protekla u najboljem redu sa raznim diskusijama, pitanjima, odgovorima i odlukama, Pošto je svaka Skupština izborna zbog kontinuiteta u radu, ove godine birala se nova predsednica, jedna članica u Upravi, dve zamene i tri članice Kndidacione komisije.

Novoizabrana Uprava Organizacije žena

Radmila Eriksson – predsednica
Dragana Janjuz – članica u upravi
Ljubica Korić – članica u upravi
Snežana Radulović – članica u upravi
Borivojka Iljić – članica u upravi

Zamene u upravi:
Antić Marija
Nada Stević

Kandidaciona komisija:

Brankica Pušac
Slavica Sljepčević
Snežana Antić

Čestitke novoizabranoj Upravi i puno uspeha u predstojećem mandatnom periodu.