Olimpijada trećeg doba – Vrnjačka Banja 2018

Poštovani,

dole imate informacije kao i prijave za učešče na „olimpijadu trećeg doba 2018“

pismo-dijaspora

Orijentacioni za STAMPU

prijavni obrazac-olimpijada 2018.xls – Kompatibilitetsläge

Ako želite da čujete iskustva naših učesnika od ranije:

Miroslava Vasić „Penzionersko udrženje Srbija – Malme“: mvasic@hotmail.com

Slavica Radovanović „Penzionersko društvo Geteborg“: slavicaradovanovic@hotmail.com