Savindan 2020

Savindan

Zašto Savindan?

Ideja oko Savindana je da Savez Srba zajedno sa svim clanovima i prijateljima Saveza obiljezi ovu našu najvažniju Slavu.

Odgovornost/uloga udruženja:

Udruženja su domaćini ili gosti Savindana. Kao domaćin odgovarate za kulturni program, večeru i prikladnu zabavu tokom proslave.
Kao gosti svako udruženje ima mogućnost da sa po dva članova ucestvuje na proslavi Savindana.

Odgovornost Saveza:

Savez finansira program i večeru, u saradnji sa domaćinom rešava administrativna i informativna pitanja.

Uprava Saveza odlučuje ko će preuzeti Slavu za narednu godinu.

Ove godine će se Savindan obiljeziti 26 januara 2019 u Landskroni.
Domaćin Slave je naše udruženje Avala.

Uprava Saveza ovim putem poziva udruženje koje će preuzeti Slavu i biti domaćin 2020 godine.

Ako ste zainteresovani molimo vas da ispunite obrazac i pošaljete najkasnije do 15 januara 2019.

Uprava Saveza Srba

Prijava organizovanje Savindan 2020