Javna rasprava u vezi sa izmjenama i dopunama Statuta

U periodu od 5 decembra 2018 godine do 25 januara 2019 godine svi zaineresovani mogu poslati predloge za izmenu i dopunu statuta.

Predlozi se salju Sekretarijatu Saveza Srba najkasnije do 25 januara 2019.

Za sva dodatna pitanja i informacije možete se obratiti članovima Statutarne komisije:
Milan Mitić, 073 724 00 18, milan.mitic@comhem.se
Gojko Slijepčević, 073 783 34 60, gojko.bansel@hotmail.com
Miodrag Smiljanić, 070 399 14 06, mica.smiljanic@outlook.com

Posle 25 januara 2019 godine Statutarna komisija će razmatrati prispele predloge i kontaktirati predlagače, da bi konačno napravila predlog izmena i dopune statuta za predstojeću skupštinu koja će se održati 23 marta 2019 godine u Södertälju.

3 decembar 2018 god Milan Mitić