Svim članovima Saveza Srba Švedske, Organizacije Žena, kao i svima koji prate naš rad!

Savez Srba

POŠTOVANI PRIJATELJI!!! Celokupna društvena zajednica, kako u Švedskoj, tako i u celom svetu, trenutno se nalazi u krizi izazvanoj virusom KORONA. Dubinu krize, kao i njen kraj još uvek ne možemo ni da naslutimo.  U ovakvoj situaciji veoma je važno Nastaviti čitanje Svim članovima Saveza Srba Švedske, Organizacije Žena, kao i svima koji prate naš rad!