Organizacija Žena Saveza Srba u Švedskoj

Spread the love

Dobrodošli na stranicu Organizacije Žena Saveza Srba u Švedskoj!

Jednakosti među polovima i prava žena

Organizacija žena je politički i vjerski nezavisna organizacija pri Savezu Srba u Švedskoj koja okuplja ženske članove srpskih udruženja širom Švedske.


Organizacija žena je samostalna organizacija, i postoji od 1975 godine. Organizacija okuplja oko 2000 članova, od kojih su većina žene srpskog porijekla ili su porijeklom iz bivše Jugoslavije. Savez Srba u Švedskoj (ili kako se nekad zvao „Jugoslovenski Savez“) ima dugu prosvetnu tradiciju, sa mnogo aktivnosti okrenutih ka obrazovanju i širenju znanja. Jedan drugo vrlo važan rad OŽ je humanitarni rad, od 2018. god kroz fond „R Eriksson“

Više o humanitarnom radu i fond „R Eriksson – kliknite ovde!

Organizacija Žena se tradicionalno zalaže za pitanja prava radnika, različitosti, diskriminacije, i posbeno fokusira na jednakost među polovima i prava žena. Pravilink OZ 20170225

Organizacija Žena

Organizacija Žena 40 godina 1975 -2015

Humanitarna akcija 2013

Humanitarna Akcija 2014

Prosvećivanje, obavještavanje i obučavanje

Organizacija Žena stvara prostor za različite stavove i mogućnost da se utiče kako na djelovanje Saveza Srba, tako i na lokalna udruženja i njihov rad. Na taj način Organizacija žena doprinosi boljem, raznolikijem i pravednijem radu organizacije.

Osnovni zadatak Organizacije žena je da radi na prosvećivanju, obavještavanju i obučavanju fokusirajući na pitanja jednakosti među polovima i pravima žena, kako u okviru Saveza tako i u radu lokalnih udruženja.

Kako da se učlanite?

Član Organizacije Žena Saveza Srba u Švedskoj možete postati tako što se učlanite u neko od naših udruženja, ili ako sami osnujete udruženje na demokratskim principima i uputite nam molbu za učlanjenje. Od nas  možete dobiti organizacijsku i savjetodavnu pomoć. Više informacija možete pronaći u odjeljenju FAQ (često postavljana pitanja).


Naše aktivnosti

Organizacija žena ima široko polje aktivnosti. Između ostalog, organizuje tradicionalni Festival žena, i druge manifestacije na kojim se žene sreću, druže, i učestvuju u sportskim i kulturnim aktivitetima.

Organizacija žena organizuje projekte, i pomaže udruženjima članicama u organizaciji i realizaciji njihovih projekata. U okviru svog rada Organizacija žena sarađuje sa mnogim drugim sličnim organizacijama širom Švedske. Otvorena je za saradnu sa sličnim organizacijama iz Srbije, Republike Srpske, i drugih zemalja Evrope i svijeta.

Festival Žena 2013


Uprava Organizacije Žena Saveza Srba u Švedskoj

Predsednica

Brankica Pušac

Gislaved
070 674 14 52
brankicapusac@live.com


Članica Uprave

Mirjana Milenkovic

Västerås

mirjana.milenkovic@spray.se

Članica uprave

Daliborka Mataruga

Malmö

serbernas@srpstvo.com

Članica uprave

Jasmina Nikolic

Trollhättan

jasmina67@tele2.se

Članica uprave

Vesna Miljkovic

Ölvsjö
073 698 92 98
vecamiljkovic.vm@gmail.com


Zamena

Ružica Nikić

Landskrona

serbernas@srpstvo.com

Zamena

Slavica Radovanovic

Göteborg

radovanovicslavica@hotmail.com


Kandidaciona komisija

Miroslava Vasic

Malmö

 

Kandidaciona komisija

Slavica Slijepcević

Halmstad

slavicaslijepcevic@hotmail.com

Kandidaciona komisija

Ljubica Koric

Borås

 


Ekonom

Biljana Ljubinkovic

Solna

biljana2007@gmail.com

Sekretarijat

Sekretar

Stockholm
08 462 05 91
serbernas@srpstvo.com


Posao