Organizacija Žena Saveza Srba u Švedskoj

Dobrodošli na stranicu Organizacije Žena Saveza Srba u Švedskoj!

 

Jednakosti među polovima i prava žena

 

Organizacija žena je politički i vjerski nezavisna organizacija pri Savezu Srba u Švedskoj koja okuplja ženske članove srpskih udruženja širom Švedske.


Organizacija žena je samostalna organizacija, i postoji od 1975 godine. Organizacija okuplja oko 2000 članova, od kojih su većina žene srpskog porijekla ili su porijeklom iz bivše Jugoslavije. Savez Srba u Švedskoj (ili kako se nekad zvao „Jugoslovenski Savez“) ima dugu prosvetnu tradiciju, sa mnogo aktivnosti okrenutih ka obrazovanju i širenju znanja. Jedan drugo vrlo važan rad OŽ je humanitarni rad, od 2018. god kroz fond „R Eriksson“

 

Više o humanitarnom radu i fond „R Eriksson – kliknite ovde!

 

Organizacija Žena se tradicionalno zalaže za pitanja prava radnika, različitosti, diskriminacije, i posbeno fokusira na jednakost među polovima i prava žena.

 

Pravilink OZ 20170225

 

[vc_video title=“Organizacija Žena 40 godina 1975 -2015″ link=“https://www.youtube.com/watch?v=J9X2bMglaus“]

[vc_video title=“Humanitarna akcija 2013″ link=“https://www.youtube.com/watch?v=53h7dSjRsgM“]

[vc_video title=“Humanitarna Akcija 2014″ link=“https://www.youtube.com/watch?v=qsWsW1uuHPY“]

 

Prosvećivanje, obavještavanje i obučavanje

 

Organizacija Žena stvara prostor za različite stavove i mogućnost da se utiče kako na djelovanje Saveza Srba, tako i na lokalna udruženja i njihov rad. Na taj način Organizacija žena doprinosi boljem, raznolikijem i pravednijem radu organizacije.

Osnovni zadatak Organizacije žena je da radi na prosvećivanju, obavještavanju i obučavanju fokusirajući na pitanja jednakosti među polovima i pravima žena, kako u okviru Saveza tako i u radu lokalnih udruženja.

 

Kako da se učlanite?

 

Član Organizacije Žena Saveza Srba u Švedskoj možete postati tako što se učlanite u neko od naših udruženja, ili ako sami osnujete udruženje na demokratskim principima i uputite nam molbu za učlanjenje. Od nas  možete dobiti organizacijsku i savjetodavnu pomoć. Više informacija možete pronaći u odjeljenju FAQ (često postavljana pitanja).


 

Naše aktivnosti

 

Organizacija žena ima široko polje aktivnosti. Između ostalog, organizuje tradicionalni Festival žena, i druge manifestacije na kojim se žene sreću, druže, i učestvuju u sportskim i kulturnim aktivitetima.

Organizacija žena organizuje projekte, i pomaže udruženjima članicama u organizaciji i realizaciji njihovih projekata. U okviru svog rada Organizacija žena sarađuje sa mnogim drugim sličnim organizacijama širom Švedske. Otvorena je za saradnu sa sličnim organizacijama iz Srbije, Republike Srpske, i drugih zemalja Evrope i svijeta.


 

Pravilink OZ 20170225

Vise informacija o uclanjenju

Kontakt formular, adresa i drugi podaci

Media & Press kit

 

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/3″][vc_button title=“Facebook stranica Organizacije Žena“ target=“_self“ color=“btn-primary“ icon=“wpb_balloon_facebook“ size=“btn-large“ href=“https://www.facebook.com/serbernasriksforbunds.kvinnoorganisation?“][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/1″][vc_column_text]


Uprava Organizacije Žena Saveza Srba u Švedskoj

 

Brankica Pušac
Predsednica

GRAD: Gislaved

TELEFON: 070 674 14 52

EMAIL: brankicapusac@live.com

Daliborka Mataruga
Podpredsednica

GRAD: Malmö

TELEFON: 073-946 40 05

EMAIL: matarugadaliborka@gmail.com

Mirjana Milenkovic
Članica Uprave

GRAD: Västerås

TELEFON:070-710 27 57

EMAIL: miramile21@gmail.com

Vesna Miljkovic
Članica Uprave

GRAD: Älvsjö

TELEFON: 073 698 92 98

EMAIL: vecamiljkovic.vm@gmail.com

Gordana Bosiljcic
Članica Uprave

GRAD: Göteborg

TELEFON: 073 785 35 13

EMAIL: gbosiljc@gmail.com

Dragana Beko
Zamjena

GRAD: Solna

TELEFON:

EMAIL: dbeko@hotmail.com

Sanja Bisak
Zamena

GRAD: Linköping

TELEFON: 070 211 25 12

EMAIL: sanja.bisak@gmail.com

Slavica Slijepcevic
Predsednica Kandidaciona komisija

GRAD: Halmstad

TELEFON:

EMAIL: slavicaslijepcevic@hotmail.com

Milosava Raković
Kandidaciona komisija- član

GRAD: Göteborg

TELEFON: 073 672 02 48

EMAIL: rakovic.milosava@gmail.com

Snežana Jović
Kandidaciona komisija- član

Grad: Kristianstad

TELEFON: 070 478 51 56

EMAIL: snezana.jovic@hotmail.com

Biljana Ljubinković
Ekonom

GRAD: Solna

TELEFON:070-220 43 38

EMAIL:biljana.serb.org@gmail.com

Momirka Babac-Grulovic
Org.Sekretar

Grad:Stockholm

TELEFON: 08 462 06 57

EMAIL: serbernas.riksforbund@gmail.com