Team Uprava Saveza Srba u Svedskoj

Sveta Lazić
Predsednik Saveza

GRAD: Göteborg

TELEFON: 073 513 07 15

EMAIL: svetalazic@hotmail.com

Brankica Pušac
Predsednica OŽ

GRAD: Gislaved

TELEFON: 070 674 14 52

EMAIL: serbernas@srpstvo.com

Marko Milutinovć
Predsednik SOO

GRAD: Göteborg

TELEFON: 08-462 05 91

EMAIL: info@srpstvo.com

Dane Pušac
Podpredsednik

GRAD: Gislaved

TELEFON: 070 942 82 71

EMAIL: pusacdane@msn.com

Rade Mataruga
Član uprave

GRAD: Malmö

TELEFON: 073 946 40 05

EMAIL: rademataruga@hotmail.com

Lidija Pantić
Član uprave

GRAD: Malmö

TELEFON: 040 601 03 55

EMAIL: lidija.pantic@hjelm-co.com

Slobodan Spasić
Član uprave

GRAD: Södertälje

TELEFON: 076 160 87 54

EMAIL: sl.spasic@hotmail.com

Živorad Kantić
Rezerva

GRAD: Västerås

TELEFON: 070 450 04 93

EMAIL: zkantic@hotmail.com

Duško Ćatić
Rezerva

GRAD: 

TELEFON: 

EMAIL: dusko68catic@hotmail.com

Jelena Ivanišević-Paunović
Rezerva

GRAD: Stockholm

TELEFON: 08 462 06 57

EMAIL: jelena.mila@hotmail.com