Team Uprava Saveza Srba u Svedskoj

Sveta Lazić
Predsednik Saveza

GRAD: Göteborg

TELEFON: 073 513 07 15

EMAIL: svetalazic@hotmail.com

Brankica Pušac
Predsednica OŽ

GRAD: Gislaved

TELEFON: 070 674 14 52

EMAIL: brankicapusac@live.com

Kristian Matic
Predsednik SOO

GRAD: Solna

TELEFON: 0707964010

EMAIL: kristian.matic@outlook.com

Dane Pušac
Član uprave

GRAD: Gislaved

TELEFON: 070 942 82 71

EMAIL: pusacdane@msn.com

Dražen Orelj
Član Uprave

GRAD: Linköping

TELEFON: 072 313 32 98

EMAIL: drazenorelj@gmail.com

Lidija Pantić
Član uprave

GRAD: Malmö

TELEFON: 040 601 03 55

EMAIL: lidija.pantic@hjelm-co.com

Zoran Branković
Član Uprave

GRAD: Solna
TELEFON: 070 483 75 15

E-MAIL: zoran_brankovic@hotmail.com

Rade Mataruga
Zamena

GRAD: Malmö

TELEFON: 073 946 40 05

EMAIL: rademataruga@hotmail.com

Petar Radulović
Zamena

GRAD: Helsingborg
TELEFON: 073- 979 10 09
E-MAIL: srpskoudruzenjehelsingborg@gmail.com

Ljiljana Nikolic
Zamena

GRAD: Södertälje
TELEFON: 070 955 40 60

E-MAIL: ljilja-n@hotmail.com