Statutarna javna rasprava

Statutarna komisija Saveza Srba obaveštava članove društva i udruženja, da je u skladu sa statutom, pokrenula javnu raspravu za izmenu i dopunu važećeg statuta.

U periodu od 1. decembra 2019 godine do 25. januara 2020 godine, svi zainteresovani mogu poslati predloge za izmenu i dopunu statuta.

Predlozi se šalju Sekretarijatu Saveza Srba, serbernasriksforbund@srpstvo.com

najkasnije do 25 januara 2020 godine.

Za dodatne informacije i pitanja, možete se obratiti članovima statutarne komisije:

Milan Mitić,                         0737 240018,                       milan.mitic@comhem.se

Gojko Slijepčević,                 0737 833460,                       gojko.bansel@hotmail.com

Mira Pavlović,                       0761 158080,                      mira.pavlovic@live.se

Posle 25. januara 2020 godine, statutarna komisija će razmatrati prispele predloge i kontaktirati predlagače, kako bi konačno napravila predlog izmene i dopune statuta za predstojeću skupštinu, koja će se održati 28. marta 2020 godine.

26. novembra 2019 god.                                                    Milan Mitić