Media & Press Kit

Spread the love

© copyright info

Možete slobodno skinuti i koristiti baner i logotip online ili za štampu, pod uslovom da:

[list][item icon=“10003″ ]Logotip i baner koristite isključivo kao zvanične simbole Organizacija[/item][item icon=“10003″ ]Ako logotip ili baner koristite online, postavite link ka nasem web sajtu[/item][item icon=“10003″ ]Logotip ili baner ne smijete mjenjati niti praviti alternativne drugačije verzije teksta, boja ili oblika. Ako mjenjate veličinu – morate sačuvati proporcije.[/item][item icon=“10003″ ]Javite nam da ste logotip ili baner iskoristili[/item][/list]

[spacer style=“2″ icon=“9733″]

Logo SUO
Logo SRF
Logo-KO

u .ZIP paketu su verzije prilagođene za štampu i web, te za tamnu i svijetlu pozadinu 

[spacer style=“2″ icon=“9733″]

300x100

SRF-baner-300x100

za .jpg desni klik i „sačuvaj“ (ili „save as“ ili „spara“)

450x150

SRF-baner-450x150

za .jpg desni klik i „sačuvaj“ (ili „save as“ ili „spara“)

500x167

za .jpg desni klik i „sačuvaj“ (ili „save as“ ili „spara“)

842x281

Srf banner

za .jpg desni klik i „sačuvaj“ (ili „save as“ ili „spara“)

180x180

Savez Srba

za .jpg desni klik i „sačuvaj“ (ili „save as“ ili „spara“)

300x300

Savez Srba

za .jpg desni klik i „sačuvaj“ (ili „save as“ ili „spara“)

500x500

Savez Srba

za .jpg desni klik i „sačuvaj“ (ili „save as“ ili „spara“)