Savez Srba u Švedskoj

Spread the love

Savez Srba u Švedskoj – krovna organizacija srpskih udruženja u Švedskoj

U okviru Saveza Srba u Švedskoj postoje 32 srpska udruženja i organizacije iz Švedske, a broji oko 7000 članova. U okviru Saveza aktivna je samostalna Srpska Omladinska organizacija i Organizacija žena, što je pod sekcija SSuŠ. U martu 2019 je za predsednika Saveza Srba izabran Slavko Mičić, aktivan član Saveza već 8 godina.

SSuŠ:

Savez Srba u Švedskoj ili Serbernas Riksförbund je pod nazivom „Jugoslovenski Savez“ osnovalo osam udruženja davne 1970 godine. Na svom vrhuncu Savez je imao preko 25000 članova u 124 udruženja širom Švedske. Danas okupljamo oko 30-ak udruženja.

Razlog postojanja i osnovna uloga Saveza je interes našeg članstva u svim oblastima života i rada. Posebnu pažnju poklanjamo očuvanju srpskog jezika i pisma, kulture, tradicionalnih vrednosti i narodnih običaja sa željom da našoj deci prenesemo kulturno nasleđe i u njihov identitet ugradimo dio srpskog narodnog bića. Informišemo i obrazujemo naše članove i predstavljamo ih u švedskom društvu i šire prateći savremene društvene tokove i trendove. Mi smo most preko Evrope čiji su temelji u otadžbini i Skandinaviji.

Naš član možete postati ako se učlanite u neko od naših udruženja ili ako sami osnujete udruženje na demokratskim principima i uputite nam molbu za učlanjenje. Od nas također možete dobiti organizacijsku i savetodavnu pomoć. Kod nas su dobrodošli svi ljudi dobre volje.

Uprava Saveza Srba u Švedskoj

Predsednik Saveza

Slavko Mičić

Solna

072 515 88 53

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Predsednica OŽ

Brankica Pušac

Gislaved

070 674 14 52

serbernas@srpstvo.com

Predsednik SOO

Marko Milutinovć

Arlöv

08-462 05 91

info@srpstvo.com

Član uprave

Rade Mataruga

Malmö

073 946 40 05

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Član uprave

Sveta Lazić

Göteborg

073 513 07 15

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Član uprave

Slobodan Spasić

Södertälje

076 160 87 54

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Član uprave

Dane Pušac

Gislaved

070 942 82 71

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Rezerva

Lidija Pantić

Malmö

040 601 03 55

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Rezerva

Živorad Kantić

Västerås

070 450 04 93

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Rezerva

  Jelena Ivanišević-Paunović

Stockholm

08 462 06 57

jelena.mila@hotmail.com

Statutarna Komisija Saveza Srba u Švedskoj

Predsednik

Milan Mitić

Göteborg

073 724 00 18

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Član

Gojko Slijepčević

Halmstad

073 783 34 60

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Član

Mira Pavlović

Malmö

076 115 80 80

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Kandidaciona Komisija Saveza Srba u Švedskoj

Predsednik

Anđelko Babić

Södertälje

076 287 79 95

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Član

Goran Alavuk

Malmö

070 453 04 88

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Član

Ranko Tomović

Gislaved


serbernasriksforbund@srpstvo.com

Reviziona Komisija Saveza Srba u Švedskoj

Predsednik

Dušan Femić

Moatala

070 910 40 60

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Član

Dobrica Djordjević

Göteborg


serbernasriksforbund@srpstvo.com

Član

Zoran Branković

Solna

070 483 75 15

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Kancelarija Saveza Srba u Švedskoj

Sekretar

 J Isaković

info@srpstvo.com

 Sedište

Bellmansgatan 15,

118 47 Stockholm

08 462 05 91

serbernasriksforbund@srpstvo.com

[button link=“http://svenskserber.se/kontakt/“ icon=“9993″ target=““ color=“000000″ textcolor=“ffffff“ size=“small“] Kontakt formular [/button]

Elektronski bilten