Savez Srba u Švedskoj

Uprava Saveza Srba u Švedskoj Statutarna Komisija Saveza Srba u ŠvedskojKandidaciona Komisija Saveza Srba u ŠvedskojReviziona Komisija Saveza Srba u ŠvedskojKomisija za socijalna i društvena pitanjaKancelarija Saveza Srba u Švedskoj
Sveta Lazić
Predsednik Saveza

GRAD: Göteborg

TELEFON: 073 513 07 15

EMAIL: svetalazic@hotmail.com

Brankica Pušac
Predsednica OŽ

GRAD: Gislaved

TELEFON: 070 674 14 52

EMAIL: brankicapusac@live.com

Kristian Matic
Predsednik SOO

GRAD: Solna

TELEFON: 0707964010

EMAIL: kristian.matic@outlook.com

Dane Pušac
Član uprave

GRAD: Gislaved

TELEFON: 070 942 82 71

EMAIL: pusacdane@msn.com

Dražen Orelj
Član Uprave

GRAD: Linköping

TELEFON: 072 313 32 98

EMAIL: drazenorelj@gmail.com

Lidija Pantić
Član uprave

GRAD: Malmö

TELEFON: 040 601 03 55

EMAIL: lidija.pantic@hjelm-co.com

Zoran Branković
Član Uprave

GRAD: Solna
TELEFON: 070 483 75 15

E-MAIL: zoran_brankovic@hotmail.com

Rade Mataruga
Zamena

GRAD: Malmö

TELEFON: 073 946 40 05

EMAIL: rademataruga@hotmail.com

Petar Radulović
Zamena

GRAD: Helsingborg
TELEFON: 073- 979 10 09
E-MAIL: srpskoudruzenjehelsingborg@gmail.com

Ljiljana Nikolic
Zamena

GRAD: Södertälje
TELEFON: 070 955 40 60

E-MAIL: ljilja-n@hotmail.com

Gojko Slijepčević
Predsednik

GRAD: Halmstad

E-MAIL: gojko.bansel@hotmail.com

TELEFON: 073 783 34 60

Milosava Raković
Član

GRAD: Göteborg

E-MAIL: rakovic.milosava@gmail.com

TELEFON: 073 672 02 48

Jasmina Nikolic
Član

GRAD: Trollhättan

E-MAIL: jasmina.nikolic@socwork.gu.se

TELEFON: 073 898 29 29

Goran Alavuk
Predsednik

GRAD: Malmö

TELEFON: 070 453 04 88

EMAIL: goranalavuk@yahoo.se

Ranko Tomovic
Član

GRAD: Gislaved

TELEFON: 070 387 07 91

EMAIL: tomovicranko@gmail.com

Dejan Ignjatovic
Član

GRAD: Sävsjö-Jönköping

TELEFON: 073 05887 60

EMAIL: serbernasriksforbund@srpstvo.com

Ana Rakić
Predsednica

GRAD: Göteborg

TELEFON: 076 140 61 79

EMAIL: anna.rakic@hemkop.se

Dušan Femić
Član

GRAD: Motala

TELEFON:070 910 40 60

EMAIL: dfemic1960@gmail.com

Đoko Mrđen
Član

GRAD: Södertälje

TELEFON: 070-794 06 80

EMAIL: djoko@metropolassistans.se

Dragan Dobromirović
Predsednik

GRAD: Göteborg

TELEFON: o7o-848 33 82

EMAIL:dragidobromir@gmail.com

Miroslava Vasić
Član

GRAD: Malmö

TELEFON: 073-573 36 53

EMAIL:mvasic@hotmail.com

Milan Šakota
Član

GRAD: Södertälje

TELEFON: 070 712 34 72

EMAIL:dijaspora98@gmail.com

Momirka Babac - Grulovic
Sekretar

GRAD: Stockholm

TELEFON: 08 462 06 57

EMAIL: serbernas.riksforbund@gmail.com

Biljana Ljubinković
Ekonom

GRAD: Stockholm

TELEFON: 070 220 43 38

EMAIL:biljana.serb.org@gmail.com