Ознака: Skupština

Održana godišnja skupština u udruženju SKIF Kozara Götebrog, 26. septembra 2020 god.