Srpska Omladinska Organizacija u Švedskoj

Spread the love

Dobrodošli na stranicu Srpske Omladinske Organizacije u Švedskoj!

Kultura, identitet, slobodno vrijeme, učešće u javnom životu, veze sa domovinom

Omladinska organizacija je politički i vjerski nezavisna organizacija koja okuplja omladinska i dječija udruženja širom Švedske.

Omladinska organizacija je etnički bazirana organizacija, i okuplja mlade Srbe u Švedskoj, ali je otvorena prema svima bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost.

Naša vrjednovanja se baziraju na demokratiji i poštovanju ljudskih prava. Zalažemo se za prava mladih ljudi da sami organizuju svoje slobodno vrijeme na smislen i kvalitetan način.

Omladinska Organizacija

Srpska kultura, istorija i jezik

Naša zajednička interesovanja su srpska kultura, istorija i jezik. Trudimo se da našu kulturu održimo i predstavimo široj javnosti u Švedskoj. Podržavamo mlade ljude da pronađu i njeguju svoj kulturni i lični identitet kroz aktivitete, projekte i saradnju sa drugim organizacijama kako iz Švedske, Srbije, Republike Srpske, i drugih zemalja Evrope i svijeta.

Poštovanje različitosti identiteta i kulturne raznolikosti

Omladinska organizacija radi na jačanju i njegovanju različitosti u švedskom društvu, poštovanja ljudskih prava, jačanja tolerancije, i kroz razmjenu i zajednički rad sa drugim partnerima u Švedskoj. Integracija u švedsko društvo se zasniva na poštovanju različitosti identiteta i kulturne raznolikosti.

Naša organizacija radi na tome da djeci i omladini pruži mogućnosti da se razvijaju pronalazeći uzore u organizaciji. Mi stimulišemo demokratski duh i osjećanje zajedničke odgovornosti za budućnost društva.


Kako da se učlanite?

Član Omladindske Organizacije možete postati tako što se učlanite u neko od naših udruženja, ili ako sami osnujete udruženje na demokratskim principima i uputite nam molbu za učlanjenje. Od nas  možete dobiti organizacijsku i savjetodavnu pomoć, kao i izvjesnu finansijsku pomoć za početak. Više informacija možete pronaći u odjeljenju FAQ (često postavljana pitanja).

Naše aktivnosti

Omladinska organizacija organizuje Omladinski festival, Dječiji festival, i mnoge druge manifestacije na kojim se mladi sreću, druže, i učestvuju u sportskim i kulturnim aktivitetima.

Omladinska organizacija organizuje projekte, i pomaže udruženjima članicama u organizaciji i realizaciji njihovih projekata.

Omladinska organizacija sarađuje sa mnogim drugim organizacijama širom Švedske, Srbije, Republike Srpske, i drugih zemalja Evrope i svijeta.Uprava Srpske Omladinske Organizacije u Švedskoj

Predsednik

Marko Milutinović

Lund
073 622 20 26
info@srpstvo.com

Omladina

Član uprave

Marina Jozić

Västerås
070 072 09 33
info@srpstvo.com

Član uprave

Sandra Bubić

Solna
076 094 40 24
info@srpstvo.com

Član uprave

Nikola Radulovic

Göteborg
08 462 0591
info@srpstvo.com

Član uprave

Damjan Cvijetic

Södertälje
072 932 68 02
info@srpstvo.com


Zamena

Aleksandar Mataruga

Malmö
073 390 82 23
info@srpstvo.com

Ekonom

Biljana Ljubinkovic

Stockholm
08 462 05 91
info@srpstvo.com


Statutarna komisija

Anja Knezevic

Södertälje
072 932 68 02
info@srpstvo.com

Kandidaciona komisija

Nemanja Albijanic

Göteborg
070 049 50 88
info@srpstvao.com


Reviziona komisija

Lidija Katanic

Västerås
070 405 85 45
info@srpstvo.com

Reviziona komisija

Filip Elez

Linköping
073 835 53 03
info@srpstvo.com

Sekretarijat

J. Isaković

Stockholm
08 462 05 91
info@srpstvo.com


aktivnosti